Hỏi đáp: Ngụ ý của tranh trong phong thủy?

Hỏi
Trong phòng khách nhà tôi có treo một bức quốc họa quả nho, bên trên còn có hoa mẫu đơn, bức tranh này có ngụ ý gì?
Đáp
Nho là “碎” có âm đọc là “toái”, hoa mẫu đơn là loài hoa phú quý trong muôn hoa, ngụ ý của cả bức tranh này là “Tuế tuế phú quý”, vì “碎” (toái) và “岁” (tuế) gần âm với nhau.
Quả nho có rất nhiều hạt, có ngụ ý là đông con, tranh kết hợp nho và hoa mẫu đơn có ngụ ý là giàu có, đông con.

qua nho Hỏi đáp: Ngụ ý của tranh trong phong thủy?

 

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>