thiết kế mặt bằng khách sạn

Bí quyết phong thuỷ cho nhà hàng, khách sạn làm ăn phát đạt

Yếu tố phong thuỷ trong khách sạn, nhà hàng Nhiều người đã ý thức được rằng, nhà hàng, khách sạn làm ăn phát đạt, ngoài nghệ thuật kinh doanh và vận khí, yếu tố phong thuỷ có vai trò rất quan trọng. Chính vì thế, tại nhiều quốc gia, nhất là Phương Đông, các ông chủ khi chọn vị trí, thiết kế, xây dựng,